Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Aktualności

23 kwietnia 2014 - 10:10
Warszawa awansowała do finału konkursu Mayors Challenge!
2 kwietnia 2014 - 14:10
Zmiany dot. ulg za przewóz środkami lokalnego transportu
Wykaz zmian w ulgach
28 marca 2014 - 14:15
PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!
28 marca 2014 - 14:12
Rodzicu zanim zapiszesz dziecko do żłobka, klubu dziecięcego
19 marca 2014 - 12:47
Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA
17 marca 2014 - 8:00
Organizacja opieki nad dzieckiem do lat 3
Nowe formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki, kluby dzieciece, dzienni opiekunowie, nianie.
6 grudnia 2013 - 11:06
Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020
uchwała nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013
3 grudnia 2012 - 12:59
Program Profilaktyki i Roz. Problemów Alkoholowych w 2013 r.
uchwała nr XLV/1200/2012 z 18.10.2012
6 września 2012 - 11:52
Program Profilaktyki i Roz. Problemów Alkoholowych w 2012 r.
6 września 2012 - 11:42
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
6 września 2012 - 11:29
Program... HIV/AIDS na lata 2012 - 2015
Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015
6 kwietnia 2011 - 13:41
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011
20 stycznia 2014 - 15:18
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...
Nowy projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Warszawie
10 października 2013 - 9:24
Innowacje na rzecz aktywego starzenia się DAA
Wymiana dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami.
6 września 2013 - 14:02
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet
1 sierpnia 2013 - 12:52
CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work
Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants.
9 kwietnia 2013 - 9:48
„METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej.."
.
19 października 2012 - 14:12
Gra miejska Targówek, Bródno - RÓB ODDOLNIE!
Zapraszamy na grę miejską Targówek, Bródno - RÓB ODDOLNIE!