Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Aktualności

18 września 2014 - 13:54
Miejsca pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
18 września 2014 - 8:31
SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA DZIENNEGO OPIEKUNA
8 września 2014 - 10:10
UCZNIOWIE! Zdobądźcie komputer z bezpłatnym dostępem do Inte
4 września 2014 - 14:00
Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej – Kiermasz przedsiębiorstw
Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej – Kiermasz przedsiębiorstw społecznych zleszpejpółki.pl
18 sierpnia 2014 - 16:10
Rekrutacja do projektu!!
Rozpoczęto rekrutację do projektu pt.: „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących”, współfinansowanego z EFS
14 lipca 2014 - 8:00
Organizacja opieki nad dzieckiem do lat 3
Nowe formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki, kluby dzieciece, dzienni opiekunowie, nianie.
6 grudnia 2013 - 11:06
Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020
uchwała nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013
3 grudnia 2012 - 12:59
Program Profilaktyki i Roz. Problemów Alkoholowych w 2013 r.
uchwała nr XLV/1200/2012 z 18.10.2012
6 września 2012 - 11:52
Program Profilaktyki i Roz. Problemów Alkoholowych w 2012 r.
6 września 2012 - 11:42
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
6 września 2012 - 11:29
Program... HIV/AIDS na lata 2012 - 2015
Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015
6 kwietnia 2011 - 13:41
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011
1 sierpnia 2014 - 9:18
Nowy zawód – nową szansą
Projekt „Nowy zawód – nową szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20 stycznia 2014 - 15:18
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...
Nowy projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Warszawie
10 października 2013 - 9:24
Innowacje na rzecz aktywego starzenia się DAA
6 września 2013 - 14:02
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet
Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet
1 sierpnia 2013 - 12:52
CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work
Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants.
9 kwietnia 2013 - 9:48
„METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej.."
.