Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki)”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lipca 2017 - 16:30, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 3 lipca 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Konstrukcji i szycia odzieży" (kurs krawiecki) nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 3 lipca 2017 zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 2 oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.