Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet - 25.11-10.12

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 grudnia 2020 - 16:20, agryszka


Po raz kolejny Miasto Stołeczne Warszawa bierze udział w kampanii 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet między 25 listopada (międzynarodowy dzień przeciw przemocy wobec kobiet) a 10 grudnia (międzynarodowy dzień praw człowieka). W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na skalę zjawiska oraz podkreślić, że - mimo pandemii - miasto nieprzerwanie udziela pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

Dane za pierwsze trzy kwartały tego roku, przekazane nam przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie miasta realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazują, że nastąpił spory wzrost liczby osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III kwartale nastąpił wzrost liczby osób objętych pomocą o 15 proc. Nie zmienia się fakt, że większość osób doznających przemocy w rodzinie to kobiety.

Natomiast, kiedy mieliśmy do czynienia ze ścisłym lockdownem, zgłoszeń od osób, które po raz pierwszy szukały pomocy, było ok 30 proc. mniej.

To pokazuje jak ważna w dalszym ciągu jest kampania, która ma na celu zapewnić ofiary, że pomoc mimo pandemii cały czas jest dostępna. Między innymi pod numerem bezpłatnego, całodobowego telefonu Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002.

Wszystkie informacje o pomocy dostępnej w Warszawie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej znajdują się na miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa. W ramach kampanii uruchomiona została również ukraińska wersja portalu.

Elementami tegorocznej akcji „16 dni” są spoty w komunikacji miejskiej i Internecie „Przemoc karmi się milczeniem". W ramach kampanii przygotowaliśmy również ulotkę dotyczącą praw osób po przemocy seksualnej, która trafi do szpitali nadzorowanych przez miasto.

Więcej informacji na stronie m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Załączniki

  1. 1.
    Plakat Kampanii "Przemoc karmi się milczeniem"
    (plik: plakat_kolor.png, file size: 35.54 KB)
    Pobierz