Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 stycznia 2014 - 15:18, kmirgos

Nowy projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Warszawie

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...

UWAGA! KONKURS GRAFICZNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci
i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, serdecznie zapraszamy do udziału w:

konkursie graficznym pt. „Moje miasto – Warszaw@”.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.

 

Rozwinięciem tematu Konkursu jest szeroko pojęte Miasto Stołeczne Warszawa, czyli co podobało mi się w Warszawie kiedyś, za co kocham ją dziś bądź jak chciałbym/chciałabym aby wyglądała w przyszłości.

 

Na prace wykonane w formie grafiki komputerowej czekamy do 23 kwietnia 2015 r. do godz. 23:59:59.

 

Zgłoszenia oraz prace graficzne należy przesłać na adres argos@um.warszawa.pl,
z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs graficzny – „Moje miasto – Warszaw@”.

 

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas konferencji na temat projektu.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu a także Formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, pod numerami telefonu 22 443 14 78 lub 22 443 02 77.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

__________________________________________________________________________________________

 


INFORMACJA O PROJEKCIE 
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 6 528 530,00 zł;
Poziom dofinansowania: 100% (85% - środki europejskie, 15% wkład krajowy z budżetu państwa);
Wkład własny: 0,00 zł;
Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r;
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa.
16 GRUDNIA 2013 R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gosp. domowym”.
 Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
1) nieodpłatne udostępnienie 1000 gospodarstwom domowym spełniającym kryteria grupy docelowej 8.3, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; 
2) wyposażenie 30 jednostek podległych m.st. Warszawie (w tym: m.in. biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie placówki wsparcia dziennego, miejskie zespoły ognisk wychowawczych, miejski dom wsparcia seniorów) łącznie w 150 stanowisk komputerowych; 
3) zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym, 30 jednostkom podległym m.st. Warszawie 
(150 stanowisk) dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości; 
4) wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5) przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu. 
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że uczestnicy nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę w komunikowaniu, a poprzez dostęp do osobistego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu uzyskają cenne narzędzie do rozwijania swoich zainteresowań, cech osobistych, e-aktywności. Pośrednimi beneficjentami projektu zostaną rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie. Osoby te poprzez dostęp do ww. narzędzi informatycznych oprócz wcześniej wymienionych korzyści dodatkowo będą mogły 
np. poszukiwać pracy, podnieść swoje kompetencje zawodowe, a także poprzez stały dostęp do sieci np. płacić rachunki, załatwiać sprawy w Urzędach. Bezpośrednim materialnym efektem realizacji działań będzie produkt projektu, tj. 1150 stanowisk (zestawów) komputerowych.
Trwałość rezultatów projektu będzie zapewniona przez 5 lat od zakończenia projektu, tj. od 01.07.2015 do 30.06.2020 r. Przez cały ten okres dostęp do Internetu będzie bezpłatny dla użytkowników końcowych. Miasto Stołeczne Warszawa zapewni ciągłość m.in. dostępu do Internetu, ubezpieczenia oraz wsparcia technicznego.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Planowany termin realizacji - wiosna oraz jesień 2014 r. 
W wyniku rekrutacji, do projektu zostanie zakwalifikowanych 1000 uczestników, którzy odbędą dwudniowe szkolenie stacjonarne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Po zakończeniu zajęć, 
w drugim dniu szkolenia, zostanie bezpłatnie użyczony sprzęt komputerowy wraz z dostepem do Internetu. Planowany termin realizacji – jesień 2014 r.

Załączniki

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy konkurs
  (plik: formularz_zgloszeniowy_konkurs.pdf, file size: 110.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin konkursu graficznego
  (plik: regulamin_konkursu_graficznego.pdf, file size: 94.7 KB)
  Pobierz