Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 stycznia 2014 - 15:18, kmirgos

„Argos – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Wystawa prac graficznych laureatów konkursu „Moje miasto – Warszaw@” fot. Wystawa prac graficznych laureatów konkursu „Moje miasto – Warszaw@”

Uprzejmie informujemy, że 31.12.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. W projekcie bierze udział 1200 uczestników, którym do końca 2020 r. został bezpłatnie użyczony laptop wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu.
W ramach projektu powstały także e-pracownie warszawskie, w których można bezpłatnie korzystać z komputera i Internetu. Ponadto w każdej placówce odbywają się bezpłatne zajęcia lub indywidualne poradnictwo z wyżej wymienionego zakresu.
Szczegółowy wykaz e-pracowni znajduje się pod adresem: www.um.warszawa.pl/epracownie
Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty e-pracowni warszawskich, a także do obejrzenia wystawy prac graficznych laureatów konkursu „Moje miasto – Warszaw@”, zorganizowanego w ramach promocji projektu.
Do 5 lutego 2016 r. prace można podziwiać w e-pracowni warszawskiej Okęcie, przy ul. 1 Sierpnia 36a.  

__________________________________________________________________________________________

Nowe e-pracownie warszawskie

W ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” utworzono 28 nowych e-pracowni warszawskich, wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarki. Szczegółowe informacje na temat e-pracowni znajdują się pod adresem: www.um.warszawa.pl/epracownie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 12 259 760,15 zł;
Poziom dofinansowania: 100% (85% - środki europejskie, 15% wkład krajowy z budżetu państwa);
Wkład własny: 0,00 zł;
Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.12.2015 r;
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa.
16 GRUDNIA 2013 r. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gosp. domowym”.
Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1.    nieodpłatne udostępnienie gospodarstwom domowym (1200) spełniającym kryteria grupy docelowej Działania 8.3 PO IG, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2.    wyposażenie jednostek podległych m.st. Warszawie (m.in. szkoły, biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie zespoły ognisk wychowawczych) w nowe stanowiska komputerowe;
3.    zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym (1200), oraz jednostkom podległym m.st. Warszawie;
4.    wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5.    przeprowadzenie szkoleń dla 1200 uczestników projektu z zakresu obsługi komputera
i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że uczestnicy przełamią barierę
w komunikowaniu, a poprzez dostęp do osobistego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu uzyskają cenne narzędzie do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań. Pośrednimi beneficjentami projektu zostaną rodzice/opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie. Osoby te poprzez dostęp do ww. narzędzi informatycznych oprócz wcześniej wymienionych korzyści dodatkowo będą mogły np. poszukiwać pracy, podnieść swoje kompetencje zawodowe, a także poprzez stały dostęp do sieci np. płacić rachunki, załatwiać sprawy w Urzędach.

Trwałość rezultatów projektu będzie zapewniona od 01.07.2015 do 31.12.2020 r. Przez cały ten okres dostęp do Internetu, wsparcie techniczne i serwisowanie sprzętu będzie dla uczestników projektu świadczone bezpłatnie.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: foto1.jpg, file size: 1410.13 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: foto2.jpg, file size: 1460.11 KB)
    Pobierz