Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Żegnamy dr Marię Łopatkową

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 3 stycznia 2017 - 8:31, mzawistowska


Z głębokim żalem żegnamy dr Marię Łopatkową zmarłą w Warszawie 25 grudnia 2016 r.
Była wybitnym pedagogiem, pisarką i działaczką społeczną zaangażowaną w zapobieganie przemocy wobec dzieci i wszelkim formom ich krzywdzenia.    
Przez wiele lat prowadziła eksperymentalny Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych w Warszawie. Zebrane w tym czasie  doświadczenia pedagogiczne podsumowała w książce naukowej, podręczniku Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną.
Odegrała aktywna rolę w zainicjowaniu przez Polskę Kon¬wen¬cji Praw Dziecka. Była współzałożycielką Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Towarzystwa Pomocy Młodzieży.
       Wykorzystując swoje publikacje wprost adresowane do młodych osób, prowadziła Korespondencyjny Klub Czytelników upowszechniający wiedzę
o trudnych problemach młodzieży i promujący pomoc rówieśniczą w ich rozwiązywaniu.   
Stworzyła „Pedagogikę Serca” - nowatorski nurtu wychowania dzieci i młodzieży, akcentujący rolę więzi emocjonalnych, uczuć wyższych i empatii.
Zainicjowała powołanie Komitetu Upowszechnienia Wychowania Emocjonalnego.  Znane są m.in. takie Jej inicjatywy jak: Dom matki i dziecka dla więźniarek
z małymi dziećmi, korespondencja z więźniami w formule  „resocjalizacji na odległość”, pogotowie rodzinne dla ofiar przemocy domowej, wprowadzenie pedagogów społecznych do domów dziecka, szpitale dziecięce otwarte dla rodziców, ognisko wspierania rodzin zastępczych, szkoła drugiej szansy dla młodzieży z załamaną linią szkolną, czy galeria sztuki dziecka. 

Jako senator w latach 1993-1997 podejmowała liczne interwencje w sprawach dzieci, w senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Sejmu RP II kadencji.
Wśród licznych odznaczeń otrzymała na wniosek dzieci Order Uśmiechu, była też członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 11 stycznia 2017 roku o godzinie 13.00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,
po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami do grobu na miejscowym cmentarzu.