Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konferencja dot. klauzul społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 17 kwietnia 2018 - 12:44, bgolab

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszają przedstawicieli samorządów terytorialnych na konferencję


 

„Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych. Praktyka, problemy, wyzwania”.

 

Termin: 10 maja 2018 r. w godzinach 9.30-15.30
Miejsce: Centrum Konferencyjne Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Konferencję otworzą: Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar.

 

Prelegenci:  m.in.: Pan Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, przedstawiciele: GIODO, Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, samorządów terytorialnych (miasta: Warszawa, Łódź, Poznań, Rzgów).

W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne, umożliwiające wymianę doświadczeń związanych ze stosowaniem klauzul społecznych, zaprezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Rejestracja na konferencję i poszczególne warsztaty: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/klauzule-spoleczne-konferencja/warsztaty