Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konferencja "Społecznie zaprojektowani"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 26 listopada 2010 - 15:09, Ewa Rahman

Konferencja "Społecznie zaprojektowani". Projekty europejskie w polityce społecznej m.st. Warszawy


 


15 listopada 2010 r. w Bemowskim Centrum Kultury Warszawie odbyła się konferencja Społecznie zaprojektowani. Projekty europejskie w polityce społecznej m.st. Warszawy zorganizowana przez Biuro Polityki Społecznej i Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, eurokoordynatorów ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ? Warszawa. 

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Uczestnikami wydarzenia byli działacze społeczni, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz jednostek administracji centralnej. W konferencji wzięło udział 118 osób.

Celem konferencji było przedstawienie działań z zakresu polityki społecznej, prowadzonych w m.st. Warszawa finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności projektów systemowych w ramach PO KL realizowanych w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

Podczas pierwszej części konferencji przedstawiono aktywność władz m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków europejskich, w szczególności na realizację zadań związanych z polityką społeczną oraz przybliżono projekty realizowane przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy współfinansowane ze środków EFS oraz MF EOG.

W roli prelegentów wystąpili: 

Pan Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy: ?Projekty europejskie szansą i wyzwaniem dla Warszawy?

Pan Michał Olszewski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy: ?Fundusze europejskie rozwijają Warszawę?

Pan Bogdan Jaskołd, Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ?Projekty europejskie wspierają politykę społeczną Warszawy?

            Druga część konferencji poświęcona była projektom systemowym PO KL realizowanym w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej. Rozpoczął ją Pan Tomasz Pactwa, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy, prezentując wyniki diagnozy społecznej - działania polegającego na gromadzeniu wiedzy dotyczącej problemów społecznych każdej
z dzielnic na rzecz określenia jej priorytetów rozwojowych. Do wybranych kwestii priorytetowych zaliczono obecnie: wsparcie osób niepełnosprawnych, polepszanie jakości życia seniorów, dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, organizacje pozarządowe, rodzinę, partycypację społeczną, ubóstwo, kulturę, tożsamość i atrakcyjność przyrodniczą oraz dzielnicowe priorytety indywidualne.

W dalszej części eurokoordynatorzy z ośrodków pomocy społecznej dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Rembertów i Ursynów kolejno przedstawili i przybliżyli narzędzia aktywnej integracji wykorzystywane w trakcie realizacji  projektów systemowych tj. programy aktywności lokalnej, aktywizację społeczną, asystentów rodzinnych, integrację zdrowotną oraz kursy i szkolenia zawodowe.

Podczas trzeciej części konferencji przedstawiono w formie dobrych praktyk efekty realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, prowadzonych przez warszawskie ośrodki pomocy społecznej, w szczególności ich wpływ na rozwój społeczności lokalnej. Zaprezentowano projekty realizowane w ośrodkach pomocy społecznej dzielnic: Bielany, Praga Południe, Śródmieście, Ursus, Włochy i Żoliborz.

Następnie, Pani Jolanta J. Pawelczyk ? eurokoordynator Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przybliżyła znaczenie i ideę partnerstwa w realizacji projektów.

Konferencję zakończyła Pani Marta Jakubiak, Naczelnik Wydziału Projektów Społecznych Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy przedstawiając aktywność dzielnic m.st. Warszawy w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty społeczne.