Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konkurs dla warszawskich placówek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 października 2019 - 15:40, agryszka

Konkurs dla warszawskich placówek na najlepszą inicjatywę edukacyjną adresowaną do dzieci nt. poszanowania prawa dzieci do życia bez przemocy


Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłosiła konkurs na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ EDUKACYJNĄ ADRESOWANĄ DO DZIECI nt. poszanowania prawa dzieci do życia bez przemocy.

Konkurs adresowany jest do warszawskich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, opiekuńczych, bibliotek, świetlic, domów kultury oraz organizacji pozarządowych.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą "Ochrona dzieci przed przemocą - kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka", współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu dostępne są na stronie:
https://www.edukacja.fdds.pl/konkurs-dla-warszawskich-placowek.html

Zapraszamy do udziału!