Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konsultacje strategii rozwiązywania problemów społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 marca 2020 - 11:55, mskora


Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię. W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. 

Wiele kwestii społecznych dotyczących mieszkańców Warszawy zostało ujętych w Strategii rozwoju Warszawa 2030. Odwołując się do tego ogólniejszego dokumentu, nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe, innowacyjne a zarazem „szyte na miarę”.

Zapraszamy na spotkanie 12 marca (czwartek) godzina 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego

Informacja o budynku:

Miejsce parkingowe: wjazd na parking jest od ulicy Staffa, są tam dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście dla osób poruszających się na wózku: Wejście B od ulicy Jarzębskiego jest dostępne z poziomu chodnika.

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd:

Najbliższe przystanki: 

BIELANY-RATUSZ (około 30 - 100 metrów), linie: 110, 112, 116, 197, 303, 397, 103, 197, 397.

STARE BIELANY – stacja metra (około 550 metrów) linią metra M1

Dostępność podczas spotkania:

 • Dostępność architektoniczna
 • Tłumaczenie na Polski Język Migowy
 • Pętla indukcyjna

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie.
Diagnoza zawiera: 

 • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
 • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach, 
 • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

Z projektem diagnozy mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/diagnoza_srps_projekt_5ii2019.pdf 

Uwagi i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych można przekazywać na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl do 24 marca. 

Organizacje pozarządowe prosimy o przekazywanie ich w załączonym formularzu.

Załączniki

 1. 1.
  Formularz_uwag_Diagnoza Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2030
  (plik: formularz_uwag_diagnoza_sprs2030_rodo.doc, file size: 93.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Plakat informujący o spotkaniu 12III2020
  (plik: plakat_srps_12iii2030.pdf, file size: 2213.94 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Projekt diagnozy
  (plik: diagnoza_srps_projekt_5ii2019.pdf, file size: 2573.14 KB)
  Pobierz