Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Kwalifikacje Twoją szansą.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 czerwca 2012 - 9:05, edmoch

Kwalifikacje Twoją szansą. Szkolenia zawodwe dla pracujących kobiet.


Kwalifikacje Twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet

Projekt realizowany w ramach POKL Działanie 8.1„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji, w tym umiejętności ICT, 140 zatrudnionych kobiet w wieku 45+ z terenu m. st. Warszawy. Projekt realizowany jest w 7 edycjach (po 20 osób).

Okres realizacji projektu: 1. 03. 2011 do 31. 07. 2012

Całkowity koszt projektu: 551 840 zł

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

I. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

1. WARSZTAT MOJE MOCNE STRONY Identyfikacja i wzmocnienie mocnych stron grupy docelowej, automotywowanie.

2. WARSZTAT ASERTYWNOŚĆ Z ELEMENTAMI DORADZTWA ZAWODOWEGO Elementy komunikacji oraz porady jak napisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne; informacje o regionalnym rynku pracy.

II. SZKOLENIE KOMPUTEROWE MS OFFICE w zakresie programów: Word, Excel, Power Point; Internet i poczta elektroniczna; zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych.

III. SZKOLENIA ZAWODOWE 1. kurs „Kadry, płace, ZUS” 2. kurs „Samodzielna księgowa” Każde szkolenie zawodowe obejmuje wykłady oraz naukę obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Działania projektowe przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności kobiet na rynku pracy poprzez przyrost i aktualizację kompetencji, kwalifikacji i umiejętności, co wpłynie na wzrost pewności siebie i ogólną samoocenę uczestniczek. Z drugiej strony, dzięki wsparciu EFS, pracodawcy zyskają wysoko wykwalifikowanych specjalistów, charakteryzujących się sumiennym, obowiązkowym podejściem do pracy, mającym ustabilizowaną sytuacje rodzinną i wysoką motywację.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie projektu http://kwalifikacje.um.warszawa.pl/