Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Nowe zasady rekrutacji do żłobków

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 grudnia 2011 - 10:07, Marta Parzych

Nowe zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 r.


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy oraz do niepublicznych żłobków na Białołęce, którym miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

W przyszłym roku nabór dzieci urodzonych w latach 2009-2012 do żłobków, będzie odbywał się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wniosków i wspomagania zapisu zgodnie z nowym harmonogramem. Zasady i kryteria zapisów zawarte są w dokumencie „Opieka i edukacja żłobkowa dzieci urodzonych w latach 2009-2012 w roku 2012”. Wprowadzenie nowych zasad naboru oznacza, że tracą ważność składane do tej pory wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka.

System zostanie uruchomiony 2 stycznia 2012 roku o godz. 9.00Tutaj przedstawiamy wykaz żłobków, do których będzie można zapisać dziecko przez stronę internetową. 

Nowa forma zapisów będzie dotyczyła przyjęcia dzieci do żłobków od września w roku szkolnym 2012/2013 i ewentualnie wcześniejszych przyjęć dzieci na miejsca zwalniane z powodu rezygnacji z usług żłobka. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą korzystać z Systemu w dowolnym żłobku w godzinach pracy kierownika żłobka (z wyłączeniem Żłobka nr 45 przy ul. Pawlikowskiego 2). Nowy System zapisów umożliwi sprawne przeprowadzenie rekrutacji z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów oraz optymalne wykorzystanie miejsc w żłobkach.

Zapisy w 2012 roku będą prowadzone zgodnie z Uchwałą nr XVIII/382/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia Żłobków m.st. Warszawy w zespół (wraz z załącznikami).