Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Pomoc osłonowa dla samotnych mieszkańców Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 marca 2020 - 10:03, pzygadlo


W celu wsparcia mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem, Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXIV/677/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. podwyższyła do 250% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego ( https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/080547EF-423F-462E-9CC5-19FCFA438DBC,f... )

Szczegółowe wytyczne dot. dot. przyznawania pomocy osłonowej znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 289/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D4E2648F-DED6-4E23-8E1C-B31F50A88AC9,f...

O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy Warszawy, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, a ich miesięczny dochód nie przekracza 1 752,50 zł netto.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach