Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 listopada 2020 - 13:12, bgolab


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że m.st. Warszawa ogłosiło postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Kompleksowe świadczenie usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2020

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie 3 Modułów:

Moduł I
Usługi świadczone w formie dziennego wsparcia, mające na celu czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, polegający między innymi na:
- codziennych czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych,
- pomocy przy przygotowywaniu, podawaniu i spożywaniu posiłków,
- wspólnym spędzaniu czasu,
- innych dostosowanych do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, uwzgledniających bezpieczeństwo osób świadczących usługę jaki i osób objętych usługą.
Część 2 – Moduł II
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w formie pobytu całodobowego poza miejscem zamieszkania osoby objętej usługą.
Część 3 – Moduł III
Usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także przez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=69128

Oferty można składać do 10 listopada 2020 r.
Zachęcamy do składania ofert.