Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Pralnia Pomysłów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 maja 2014 - 13:15, Marta Sadurska

Innowacyjne rozwiązania na rzecz usług społecznych w Warszawie

fot. Zakochaj się w Warszawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Startupowców zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla rozwoju usług społecznych do udziału w seminarium i warsztacie, które odbędą się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2014 r.

Warszawa jest miastem, w którym mimo stałego napływu ludności, systematycznie zwiększa się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Utrzymanie osoby starszej na optymalnym poziomie aktywności w miejscu zamieszkania jest najbardziej efektywną formą wsparcia.
W toku realizacji usług społecznych dla seniorów, Warszawa zmaga się z rzeczywistością ograniczonych zasobów z jednej strony, z drugiej zaś dużą dynamiką zmian społecznych, co powoduje konieczność ciągłego podążania za potrzebami swoich mieszkańców i poszukiwania metod podnoszenia efektywności wydatków. Szczególnie widoczne jest to w grupie wiekowej seniorów, gdzie usługi społeczne często stają się gwarancją bezpiecznego funkcjonowania osób w środowisku, w społecznościach lokalnych. Odpowiednie usługi aktywizacyjne, opiekuńcze, pielęgnacyjne stają się jednocześnie wyzwaniem i wymogiem dla optymalnego funkcjonowania seniorów w środowisku.
Obecnie z usług opiekuńczych korzysta w Warszawie ponad 6000 seniorów. Rozwój jakościowy i ilościowy usług opiekuńczych, który według opinii wielu specjalistów wymaga wzmocnienia, pozwoli utrzymać osoby starsze jak najdłużej w środowisku.

Azymutem wydarzenia są także osób z niepełnosprawnościami oraz usługi i działania świadczone przez m.st. Warszawa na ich rzecz. W stolicy mieszka blisko 200 tyś. osób z różnymi niepełnosprawnościami, dla których prowadzony jest program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze pozwalające na większą samodzielności i integrację z otaczającym ich środowiskiem.
Wydarzenie ukierunkowane jest na efektywne poszukiwanie nowych rozwiązań starych spraw, które prezentowane są w pakiecie 5 grup tematycznych przedstawionych poniżej. Odbiorcami wypracowanych rozwiązań będą głownie seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Obie grupy zrzeszają wokół siebie innych ludzi, usługi, instytucje, procesy, które warto wzmacniać i rozwijać, aby spełniały swoje pierwotne założenie jakim jest: „skutecznie służyć”. Warsztaty i seminarium wskażą kierunek wsparcia, poprawy lub wypracowania  rozwiązań w oparciu o nowe technologie.

• 6 czerwca SEMINARIUM (piątek) – prezentacja nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w obszarze usług opiekuńczych (program poniżej)

• 7 czerwca WARSZTAT (sobota) – wypracowanie nowatorskich pomysłów do zastosowania w miejskim systemie usług społecznych (program poniżej)

Aby zgłosić się na warsztat wystarczy wypełnić FORMULARZ.

Na zgłoszenia czekamy do 2 czerwca 2014 r.

Uczestnicy warsztatów będą pracować nad 5 zadaniami problemowymi:

1. Utrzymanie samodzielności seniorów – zakupy dla klientów ośrodków pomocy społecznej.

2. Efektywność systemu wsparcia:
- zarządzanie grafikiem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych,
- monitoring jakości pracy firm zewnętrznych świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych.

3. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa:
- podawanie leków mieszkańcom domów pomocy społecznej,
-monitoring procesów życiowych osób starszych w domu pomocy społecznej i miejscu zamieszkania.

4. Poprawa jakości wykonywanej/odbieranej usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON):
- przekazywanie AON pełnej informacji o kliencie przed podjęciem usługi asystenckiej.

5. Porozumiewanie się z otoczeniem przez dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami (korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych).


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami poszczególnych zagadnień, które pomogą lepiej zrozumieć problemy i wynikające z nich potrzeby.
Poniżej zamieszone są odpowiednie pliki.

 

Zachęcamy wszystkich kreatywnych ludzi do podzielenia się z nami pomysłami, które pomogą ulepszyć jakość usług społecznych skierowanych do mieszkańców Warszawy!

 

Wydarzenie jest częścią projektu Design-led innovations for active ageing/Innowacje na rzecz aktywnego starzenia – DAA, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.
Projekt DAA ma na celu wymianę dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami oraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość ich życia. Zbiera doświadczenia przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, dizajnu oraz mieszkańców miast, które pomagają w wypracowaniu najlepszej oferty dla osób starszych. W projekcie bierze udział 10 partnerów z kilku miast europejskich (Antwerpia, Barcelona, Berlin, Helsinki, Oslo, Sofia, Sztokholm oraz Warszawy).
Więcej informacji: www.daaproject.eu

This website is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC. The DAA project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme. The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund, helps regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302 million is available for project funding but, more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy-makers. The content of this website reflects solely the views of its authors. The ERDF Managing Authority is not liable for any use that may be made of the information contained within this publication.
Strona jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Projekt DAA jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Program INTERREG IVC finansowany przez Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej wspiera regiony Europy w zakresie współpracy dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku.302 miliony EUR to fundusz dostępny do realizacji projektów, a ponadto zasoby wiedzy i rozwiązań przekazywane regionalnym decydentom. Zawartość tej strony odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Instytucja Zarządzająca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.

Załączniki

 1. 1.
  Program seminarium i warsztatu
  (plik: agenda_06_07_06_2014.pdf, file size: 386.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacje ogólne
  (plik: 0_info_ogolne.pdf, file size: 152.11 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Opis pierwszego zadania problemowego
  (plik: 1_zadanie.pdf, file size: 148.46 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Opis drugiego zadania problemowego
  (plik: 2_zadanie.pdf, file size: 149.85 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Opis trzeciego zadania problemowego
  (plik: 3_zadanie.pdf, file size: 148.28 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Opis czwartego zadania problemowego
  (plik: 4_zadanie.pdf, file size: 146.16 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Opis piątego zadania problemowego
  (plik: 5_zadanie.pdf, file size: 144.75 KB)
  Pobierz