Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Projekt PO KL 7.2.1. "Profesjonalny pracownik socjalny(...)"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 września 2010 - 17:52, Ewa Rahman

?Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych?

Projekt PO KL 7.2.1. "Profesjonalny pracownik socjalny(...)"


            Głównym celem projektu jest wzmocnienie pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie. Zarówno warszawskie ośrodki pomocy społecznej, warunki pracy jaki i przygotowanie pracowników socjalnych są zróżnicowane.

             Projekt składa się z dwóch części: pierwszej badawczej, która ma zaprezentować ośrodki pomocy społecznej, ich organizację i warunki pracy w poszczególnych dzielnicach Warszawy, jak również zebrać opinie pracowników socjalnych na temat organizacji pracy, przygotowania zawodowego, efektywności, współpracy z innymi, zadowolenia z pracy. Ta część badań (opinie pracowników socjalnych) będzie miała charakter anonimowy. Ankiety przeprowadzone będą wśród 180 pracowników socjalnych.

             W ramach części badawczej przeprowadzone zostaną badania klientów pomocy społecznej, od których oczekiwać będziemy opinii o formach przyznanej pomocy, jak również i jej skuteczności. Ankiety przeprowadzone będą wśród 360 podopiecznych. 

             Druga część projektu obejmuje szkolenia dla 80 pracowników socjalnych. Tematyka szkoleń będzie ściśle związana z opisem i analizą badań oraz rekomendacjami z nich wynikającymi.

 

              Projekt realizowany będzie w drugiej połowie 2010 roku i pierwszej połowie 2011 roku. Na zakończenie projektu przewidziano przeprowadzenie seminarium, które upowszechni wyniki i rekomendacje z badań nie tylko wśród pracowników socjalnych, ale i miejskich decydentów.

              Więcej informacji o projekcie ?Profesjonalny pracownik socjalny ? profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych? można uzyskać kontaktując się z panem Sergo Kuruliszwili z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (tel. 022 6294018) lub z panią Anną Sobczak z Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (tel. 022 4431485, a.sobczak@um.warszawa.pl).

 

            Link do strony głównej PO KL: www.efs.gov.pl