Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Seminarium "Dobre Praktyki Norweskie" - ewaluacja

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 24 września 2010 - 11:55, Ewa Rahman

EWALUACJA SEMINARIUM Z NORWESKIMI EKSPERTAMI Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 ? 17 września 2010, hotel Mercure


 

Uczestnicy seminarium odbywającego się w ramach realizacji projektu ?Wykwalifikowana kadra ? wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną? zgodnie stwierdzili, iż zagadnienia poruszane na spotkaniu zainspirowały  ich do wdrażania dobrych praktyk ? działań podejmowanych w ramach polityki społecznej realizowanych w Norwegii. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:

 • jasne, określane z góry, szczegółowe reguły i zasady pracy z klientem pomocy społecznej (plan kwalifikacyjny)
 • konieczność szkoleń kadry kierowniczej
 • modele pracy z poszczególnymi grupami klientów pomocy społecznej: dziećmi i młodzieżą (szczególnie sposób ustalania rodzin zastępczych), osobami bezrobotnymi, osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, osobami starszymi, osobami doświadczającymi przemocy (szczególnie współpraca służb), osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • konieczność polepszenia warunków pracy pracowników socjalnych
 • mniejsza presja wywierana przez pracodawców (szczególnie w kwestii rodzaju i sposobu współpracy z klientami)
 • konieczność współpracy (ujęcia jej w formalne ramy), wspólnych szkoleń  spotkań z przedstawicielami innych służb, instytucji (szczególnie: służba zdrowia, szkoły, policja). Ta kwestia była poruszana częściej niż inne
 • bezpieczeństwo osobiste pracowników podczas wykonywania zadań służbowych
 • prestiż zawodu pracownika socjalnego
 • wyższe wynagrodzenie pracowników socjalnych
 • mniejsza liczba środowisk przypadających na jednego pracownika socjalnego (umożliwiająca indywidualne podejście do klienta i poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na wsparcie)
 • specjalizacja zadań i działań (także ustalenie zakresu działań i odpowiedzialności pracownika socjalnego); oddzielenie prowadzenia pracy socjalnej od udzielania pomocy finansowej. Ta kwestia była poruszana częściej niż inne

Pomimo faktu, iż pracownicy instytucji polityki społecznej wyrazili chęć implementowania dobrych praktyk i duże zainteresowanie poruszaną tematyką, wyrażali także wiele wątpliwości co do możliwości ww. implementacji. Wątpliwości te wynikają z opinii, które można ująć w sposób następujący:

 • w polskich realiach i warunkach implementacja ta jest bardzo utrudniona (szczególnie ze względu na przeciążenie pracą i brak narzędzi)
 • pracownicy socjalni nie mają poczucia, iż na mechanizmy współpracy między instytucjami mają jakikolwiek wpływ
 • niezbędny jest czas, wsparcie udzielane pracownikom i wola zmian ze strony kadry kierowniczej oraz decydentów
 • niezbędne są zmiany w przepisach prawnych a nie jedynie w sposobie pracy pracowników socjalnych
 • zagadnienia poruszane na seminarium i opinie pracowników co do niezbędnych i pilnych zmian winny być przedstawione kierownikom i dyrektorom ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektorom Biura Polityki Społecznej

Oto cytat z wypowiedzi jednej z uczestniczek seminarium. Wydaje się być odpowiednim podsumowaniem wątpliwości opisanych powyżej: ?Życzyłabym sobie tak pracować. Czy jednak dyrektorzy, ministrowie, burmistrzowie to rozumieją? Czy przychylą się do polepszenia warunków pracy, płacy itd.??