Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Szanse i wyzwania – diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 lutego 2020 - 15:08, ewrzosek

Urząd m.st. Warszawy zaprasza do udziału w procesie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2020–2030.


Nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych skupi się profilaktyce oraz na wspieraniu osób i rodzin, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji.

Dokument określi kierunki działań kluczowe dla doskonalenia warszawskiego systemu wsparcia.

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z projektem diagnozy i zgłaszanie uwag i sugestii.

Do 5 marca 2020 roku można zgłaszać uwagi i sugestie do diagnozy społecznej poprzez:

• formularz

Uwagi i sugestie można przekazać w następujący sposób:
• pisemnie (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub e-mail koordynacja.ps@um.warszawa.pl)

• ustnie – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Kruczkowskiego 2 po wcześniejszym umówieniu tel. 22 443 14 40, 22 443 14 41 lub mailowo koordynacja.ps@um.warszawa.pl.

W marcu zaplanowano otwarte dla wszystkich zainteresowanych Warszawskie Forum Polityki Społecznej, gdzie prezentowana będzie diagnoza z uwzględnieniem zgłaszanych uwag wraz z propozycją celów.

Jak powstaje strategia?

Prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych koordynuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, a ekspertem wspierającym proces przygotowania strategii jest dr Anna Domaradzka.

Zakres dokumentu będzie zgodny z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz standardami programującymi rozwój m.st. Warszawy przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1868/2017 z 5 grudnia 2017 r.

Prace nad strategią odbywają się następujących etapach:
1. przygotowanie i konsultacje projektu diagnozy społecznej dla Warszawy,
2. określenie celów oraz kierunków działań,
3. określenie sposobu realizacji i monitorowania efektów strategii,
4. opracowanie i konsultacje projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Załączniki

 1. 1.
  Diagnoza - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  (plik: diagnoza_srps_projekt_5ii2019.pdf, file size: 2573.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz_uwag_Diagnoza Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2030
  (plik: formularz_uwag_diagnoza_sprs2030.doc, file size: 37 KB)
  Pobierz