Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Szanse i wyzwania – diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 lutego 2020 - 15:08, ewrzosek

Urząd m.st. Warszawy zaprasza do udziału w procesie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2020–2030.


 

 

 

Nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych skupi się profilaktyce oraz na wspieraniu osób i rodzin, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji. Dokument określi kierunki działań kluczowe dla doskonalenia warszawskiego systemu wsparcia.

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z projektem diagnozy i zgłaszanie uwag i sugestii.

Przedłużyliśmy czas konsultacji diagnozy uwagi, sugestie oraz dodatkowe opracowania istotne dla opracowania strategii można przesyłać do 24 marca poprzez formularz.

Uwagi i sugestie można przekazać w następujący sposób:

• pisemnie (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub e-mail koordynacja.ps@um.warszawa.pl)

lub mailowo koordynacja.ps@um.warszawa.pl.

W marcu zaplanowano otwarte dla wszystkich zainteresowanych Warszawskie Forum Polityki Społecznej, gdzie prezentowana będzie diagnoza z uwzględnieniem zgłaszanych uwag wraz z propozycją celów.

Jak powstaje strategia? Prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych koordynuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, a ekspertem wspierającym proces przygotowania strategii jest dr Anna Domaradzka.

Zakres dokumentu będzie zgodny z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz standardami programującymi rozwój m.st. Warszawy przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1868/2017 z 5 grudnia 2017 r. Prace nad strategią odbywają się następujących etapach:

 1. przygotowanie i konsultacje projektu diagnozy społecznej dla Warszawy,
 2. określenie celów oraz kierunków działań,
 3. określenie sposobu realizacji i monitorowania efektów strategii,
 4. opracowanie i konsultacje projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Załączniki

 1. 1.
  Diagnoza - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  (plik: diagnoza_srps_projekt_5ii2019.pdf, file size: 2573.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz_uwag_Diagnoza Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2030
  (plik: formularz_uwag_diagnoza_sprs2030_rodo.doc, file size: 93.5 KB)
  Pobierz