Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 sierpnia 2017 - 10:56, dnowinska

Rekrutacja


W dniu 22 stycznia w ramach realizacji projektu „Virtualna Warszawa” odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rekrutacji, powołanej przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Po dokonaniu oceny merytorycznej przyjętych wniosków Komisja zakwalifikowała do udziału w drugim etapie projektu osoby, które zgromadziły największą liczbę punktów. Pozostałe osoby wpisane zostały na listę rezerwową.

Poniżej znajdują się: lista numerów formularzy zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa. UWAGA! Numery znajdujące się na listach nie zostały uporządkowane według przyznanych punktów.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu „Virtualna Warszawa”, a osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony WCPR drogą mailową lub telefoniczną.

* * * * *

UWAGA! W dniu 30.10.2017 r. nastąpiła zmiana regulaminu. Nowy regulamin do pobrania poniżej.
* * * * *
W dniu 30 września zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do pierwszego etapu projektu „Virtualna Warszawa”. Po dokonaniu oceny formalnej przyjętych formularzy informujemy, że w pierwszym etapie projektu udział wezmą osoby, których formularzom zostały przypisane numery od 1/2017 do 1005/2017, z wyłączeniem osób z formularzami o nr: 20/2017, 361/2017, 657/2017, 711/2017, 842/2017.

Została utworzona lista rezerwowa, na której znalazły się osoby, których formularzom zostały przypisane numery od 1006/2017 do 1043/2017, z wyłączeniem osób z formularzami o nr: 1012/2017, 1018/2017, 1019/2017.
* * * * *
I etap rekrutacji
Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

VIRTUALNA WARSZAWA to projekt wdrażany przez m.st. Warszawę dotyczący innowacyjnych usług publicznych opartych na nowoczesnych technologiach mobilnych. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies w ramach Mayors Challenge.
Celem projektu jest stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mikronadajników - beaconów oraz usług wsparcia w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej i dofinansowania do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone, dedykowanych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
W ramach ww. projektu realizowane jest zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”, polegające na dofinansowaniu do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w celu umożliwienia korzystania z aplikacji mobilnej opracowanej w ramach projektu.
Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:
ETAP I - zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami z dziedziny telefonii komórkowej, zdobycie podstawowej wiedzy z obsługi telefonów i aplikacji udźwiękawiających telefon oraz doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika.
ETAP II - dofinansowanie do zakupu telefonu typu smartphone oraz zdobycie rozszerzonej wiedzy z obsługi aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, w połączeniu z jej praktycznym użyciem.

W okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. trwa rekrutacja do I ETAPU zadania.

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 w Warszawie.
Pokój nr 34
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie SCON lub za pośrednictwem poczty.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
• Osoby fizyczne powyżej 10 roku życia (liczone rocznikowo);
• Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku;
• Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne
z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie
o niepełnosprawności;
• Osoby, u których rodzaj niepełnosprawności, jeżeli nie jest określony
w orzeczeniu, potwierdzony jest zaświadczeniem lekarskim;
• Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
• Mieszkańcy m.st. Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy w imieniu osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku może złożyć także przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Przedmiot dofinansowania stanowi telefon komórkowy typu smartphone, wybrany przez Uczestnika pierwszego etapu zadania, posiadający możliwość zainstalowania aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, o następujących parametrach minimalnych: system operacyjny iOS (od wersji 8.0) lub Android (od wersji 4.4 Kit Kat).

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: microsoft_word_-_regulamin_-_projekt_vw_dofinansowanie.pdf, file size: 161.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz zgłoszeniowy - I etap rekrutacji
  (plik: formularz_zgloszeniowy_-_projekt_vw_dofinansowanie.doc, file size: 100.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wniosek tylko do II etapu rekrutacji.
  (plik: wniosek_-_projekt_vw_dofinansowanie_v.2.docx, file size: 38.94 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz zgłoszeniowy - PDF
  (plik: formularz_zgloszeniowy_-_projekt_virtualna_warszawa.pdf, file size: 194.03 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Regulamin - wersja z dnia 30.10.2017 r.
  (plik: regulamin_-_projekt_vw_dofinansowanie_v.2.docx, file size: 75.84 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Regulamin - wersja z dnia 30.10.2017 r. - PDF
  (plik: pdf_-_regulamin_-_projekt_vw_dofinansowanie_v.2.pdf, file size: 161.76 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Lista osób zakwalifikowanych - II etap
  (plik: lista-osob-zakwalifikowanych-ii-etap.doc, file size: 202 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista osób zakwalifikowanych - II etap - PDF
  (plik: lista-osob-zakwalifikowanych-ii-etap.pdf, file size: 230.24 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista rezerwowa - II etap
  (plik: lista_rezerwowa_lista-osob-zakwalifikowanych-ii-etap.doc, file size: 208 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista rezerwowa - II etap - PDF
  (plik: list_rezerwowa_lista-osob-zakwalifikowanych-ii-etap.pdf, file size: 232.24 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół Komisji ds. Rekrutacji
  (plik: protokol_komisji_ds._rekrutacji.docx, file size: 23.85 KB)
  Pobierz