Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wstrzymujemy konsultacje społeczne strategii

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 kwietnia 2020 - 14:24, gcieslak

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa zawieszamy konsultacje społeczne strategii rozwiązywania problemów społecznych.


W obecnej sytuacji nie możemy zapewnić udziału wszystkich zainteresowanych grup, aby uwzględnić ich różne perspektywy.

Nadal można przekazywać uwagi i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl 

Organizacje pozarządowe proszę o przekazywanie uwag w formularzu dostępnym na stronie http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/konsultacje-strategii-rozwi-zywania-problem-w-spo-ecznych.  

 

Dotychczas powstał projekt diagnozy, która zawiera:

  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach, 
  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

Z projektem diagnozy mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/diagnoza_srps_projekt_5ii2019.pdf