Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zgłoszenia do kursów stałych specjalistycznego transportu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 10 marca 2021 - 7:54, msadurska

Kursy stałe – nowa formuła przewozów osób z niepełnosprawnościami w Warszawie.


Kursy stałe to nowa formuła specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami. Usługa została wprowadzona w Warszawie w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Usługa skierowana jest do dorosłych mieszkańców Warszawy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które z uwagi na posiadaną niepełnosprawność ruchową oraz związane z nią ograniczenia w mobilności, faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego. Pierwszeństwo skorzystania z usługi będą miały osoby, które poruszają się na wózku.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w terminie od 15 do 31 marca 2021 r. do Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji, w tym zasady korzystania z usługi, opis grupy uprawnionych osób oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, dostępne są na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/zgloszenia_kursy...