Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Badanie socjologiczne: pn.:"Używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 1 kwietnia 2015 - 15:18, mzawistowska

Usługa polegajaca na: Przeprowadzeniu badania socjologicznego pn.:"Używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie m.st. Warszawy.


Zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z Oferentów. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na powzięcie w trakcie postępowania informacji o funkcjonowaniu tylko jednego podmiotu na terenie RP posiadającego uprawnienia do realizacji badań zgodnie z metodologią ESPAD.