Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Infomracja o rozstrzygnięciu zapytania dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 stycznia 2018 - 16:02, rkadej

Zapytanie dotyczyło zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Uzyskano następującą ofertę na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, informacja o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu przez oferentów (jeśli  dotyczy):

1. Mariusz Dorociński; data wpływu oferty: 18.01.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.)

- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)

- wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) ,

- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

W wyniku przeprowadzonej rozmowy w dniu 19.01.2018r. zamawiający  podjął  decyzję o nierozstrzygnięciu powierzenia  realizacji  przedmiotu zamówienia. Zaproponowana kwota wynagrodzenia za realizację zamówienia nie  spełniła  oczekiwań wykonawcy.

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Infomrmacja o rozstzygnięciu zapytania
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_nierozstrzygniecie.pdf, file size: 397.62 KB)
    Pobierz