Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badania medycyny pracy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 lipca 2017 - 16:56, pszczesna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badania medycyny pracy


Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badań profilaktycznych dopuszczających do szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „START DO PRACY – program aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalnych wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_14.pdf, file size: 522.42 KB)
    Pobierz