Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami podczas wyborów parlamentarnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 września 2019 - 12:54, psliwowski

.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do parlamentu w 2019 r.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wersja pdf
    (plik: skonica284e19091612560.pdf, file size: 339.17 KB)
    Pobierz