Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały konferencyjne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 15 grudnia 2014 - 15:59, msadurska

Realizacja usługi polegającej na wykonaniu materiałów konferencyjnych.


Realizacja usługi polegającej na wykonaniu materiałów konferencyjnych – upominków oraz tablicy pamiątkowej w ramach konferencji podsumowującej projekt pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy  IKG Aleksander Sieklicki. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja.pdf, file size: 329.87 KB)
    Pobierz