Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja o wyborze oferty na opracowanie i realizację działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostępności infrastruktury i usług miejskich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym OzN

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 listopada 2019 - 9:12, bgolab

.


Kierując się kryteriami oceny oferty (cena, doświadczenie w prowadzeniu portalu i/lub czasopisma/magazynu, w tym także w pisaniu artykułów poświęconych tematyce szeroko rozumianej dostępności, niepełnosprawności oraz potrzeb OzN, doświadczenie w realizacji zadania opisanego w zapytaniu (liczba przeprowadzonych kampanii związanych z tematyką  dostępności i/lub potrzeb OzN, przedstawienie koncepcji realizacji usługi, w której zawarte będą m.in. tematy oraz sposoby realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze - skan
  (plik: skan_informacji_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 99.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  informacja o wyborze
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty.doc, file size: 80 KB)
  Pobierz