Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Korekta wyników zapytania ofertowego z dnia 05.09.2014 r. dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 września 2014 - 13:52, pszczesna

Korekta wyników zapytania ofertowego z dnia 05.09.2014 r. dot. usługi symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi symultanicznego tłumaczenia na język migowy debat o bezpieczeństwie złożonych zostało pięć ofert z czego cztery spełniały wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny oferty (100 %), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Polskiemu Związkowi Głuchych Odział Mazowiecki.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Korekta wyników zapytania ofertowego
    (plik: zalacznik_do_zapytania_ofertowego_korekta.pdf, file size: 314.89 KB)
    Pobierz