Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Korekta wyniku wyboru postępowania na przeprowadzenie ewaluacji realizacji standardu asysty rodzinnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 listopada 2013 - 12:58, mmuszynska

.


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji realizacji standardu asysty rodzinnej prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w okresie luty 2012 r. – wrzesień 2013 r. Standard realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawie został opracowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.ASM-Centrum badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
2.Konsorcjum Firm
3.KONSORCJUM: „Badania ewaluacyjne w polityce społecznej i usług społecznych”
4.Agnieszka Skowrońska
5.General Projekt Sp. z o.o.
6.BIKORET Sp. z o.o. wraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA Sp. z o.o.
7.Janusz Dąbrowski, Ewa Pintera

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

ASM-Centrum badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Załączniki

  1. 1.
    Korekta_wyniku_zapytania_ofertowego_dot.ewaluacji_realizacji_asystyrodzinnej
    (plik: korekta-wyniku_zapytania_ofertowego_dot._ewaluacji_realizacji_standardu_asysty_rodzinnej.pdf, file size: 430.76 KB)
    Pobierz