Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Ochrona imprezy „Wielka Gala Integracji” w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 31 października 2012 - 11:10, lwieczorek

Zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy w dniu 12 grudnia 2012 w ramach imprezy „Wielka Gala Integracji” w Warszawie współorganizowanej przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych


I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa ochrony imprezy w dniu 12 grudnia 2012r.
w godzinach 17.30-21.30 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy „Wielka Gala Integracji”

 

II. Szczegółowe warunki zamówienia

1. Imprezę zabezpiecza co najmniej 14 pracowników ochrony (z czego minimum 20%  posiadających licencję pracownika ochrony  fizycznej I stopnia), w tym kierownik ds. bezpieczeństwa, posiadających przeszkolenie z imprez masowych i przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

2. Doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, w tym także imprez z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji zamówienia

Dnia 12 grudnia 2012 r.  w godzinach 17.30-21.30

 

Wymagania konieczne:

- posiadanie aktualnej koncesji,

- zatrudnianie przynajmniej 14 pracowników ochrony (z czego minimum 20%  posiadających licencję pracownika ochrony  fizycznej I stopnia), w tym kierownika ds. bezpieczeństwa, posiadających przeszkolenie z imprez masowych i przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,

- wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywania usług ochrony i zabezpieczenia co najmniej 5 imprez masowych, z czego co najmniej 1 z udziałem osób niepełnosprawnych.

Kryterium oceny ofert

  1. Cena - 70%.
  2. Doświadczenie w zabezpieczaniu podobnych imprez z udziałem osób niepełnosprawnych – 30%.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto usługi.

Ofertę prosimy przesłać

- pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

- faksem na numer: 022 443 14 40

- pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie  kduniec@um.warszawa.pl

 

do dnia  8.11.2012 r. do godziny 12.00

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wielka_gala_integracji.pdf, file size: 46.15 KB)
    Pobierz