Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedź na pytanie dot. przygotowania systemu mikrolokalizacji na linii autobusowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 maja 2014 - 11:04, psliwowski

.


Odpowiedź na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 20.05.2014 r.,
na przygotowanie na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów)
systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz
z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku.

PYTANIE 3:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wytłumaczenie potrzeby dostarczenia 420 mikronadajników BLE do realizacji założonego projektu.

ODPOWIEDŹ:

Liczba nadajników została poprawnie skalkulowana uwzględniając liczbę drzwi w autobusach (czterodrzwiowe), średnio 3 nadajniki na wiaty przystankowe oraz ewentualne rezerwy nadajników do wymiany lub do zainstalowania w nieprzewidzianych zapytaniem okolicznościach. Większa liczba nadajników na przystankach umożliwia tworzenie map obszaru przystanków i poruszanie się wokół przystanku na zasadzie triangulacji.
Powyższa kwestia zostanie również omówiona z ewentualnym zleceniobiorcą po rozstrzygnięciu zapytania.