Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedź na pytanie dot. przygotowania systemu mikrolokalizacji na linii autobusowej numer 185

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 maja 2014 - 13:12, psliwowski

.


Odpowiedź na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 20.05.2014 r.,
na przygotowanie na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów)
systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz
z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku.

PYTANIE 1:
Jakie zostały przyjęte kryteria przyznawania punktów za doświadczenie.

ODPOWIEDŹ:
W ocenie Doświadczenia w realizacji podobnych projektów pod uwagę będzie brany Wykaz realizacji podobnych projektów zgodnie z tabelą 2 umieszczoną w Formularzu Ofertowym na podstawie dwóch kryteriów:
• ilości wdrożeń potwierdzonych przedstawionymi w tabeli umowami (tabela 2),
• jakości projektów ocenianych na podstawie przedmiotu umowy, miejsca oraz czasu realizacji umowy, a także nazwy zleceniodawcy (tabela 2).

PYTANIE 2:
W jaki sposób możemy zapoznać się ze wspomnianymi w zapytaniu ofertowym "stworzonymi systemami mikrolokalizacji" - poznanie tych systemów jest niezbędne na etapie przygotowywania oferty.

ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów) systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku.

Aplikacja mobilna powinna współpracować ze stworzonym systemem mikrolokalizacji przygotowanym w ramach powyższego zamówienia.