Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedź na pytanie dot. przygotowania systemu mikrolokalizacji na linii autobusowej numer 185

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 27 maja 2014 - 12:43, kmirgos

Odpowiedź na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 20.05.2014 r., na przygotowanie na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów) systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku.


PYTANIE 4:
Z jakiego powodu informacje niezbędne do prawidłowego oszacowania pracochłonności zadania dotyczące integracji z systemem zarządzania ruchem lub integracji z urządzeniami montowanymi w pojazdach komunikacji miejskiej będą opublikowane na etapie podpisywania umowy podczas gdy są one niezbędne na etapie przygotowania oferty?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w punkcie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pełna specyfikacja, będąca własnością Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. – Komunikaty i Ramki Systemu Łączności Alarmowej – zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
Aktualnie zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. zawartość powyższego dokumentu jest przeznaczona jedynie dla osoby lub przedmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

PYTANIE 5:

Czy z odpowiedzi  udzielonej w dniu 26 maja wynika, że zainstalowanie nadajników na czterech drzwiach pojazdu oraz po 3 nadajniki na każdym przystanku jest wymaganiem w rozumieniu zapytania ofertowego?

ODPOWIEDŹ:
 
Zamawiający na podstawie doświadczenia oszacował liczbę nadajników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.