Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego dot. wykonania systemu mikronawigacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 stycznia 2015 - 11:30, dnowinska

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 16.01.2015r. dot. wykonania systemu mikronawigacji (składającego się z nadajników oraz aplikacji mobilnej) na smartfony dla użytkowników w tym osób z dysfunkcją wzroku oraz zainstalowanie go w przestrzeni miejskiej. System mikronawigacji powinien być zainstalowany: - na Stacji Metra Powiśle/CNK, - na trasie z ww. stacji Metra do przystanków komunikacji miejskiej „Pomnik Syreny”, - na trasie z ww. stacji Metra do Centrum Nauki Kopernik, - na wejściach do Centrum Nauki Kopernik oraz w Parku Odkrywców, - na obiektach turystycznych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.


1) Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej (w tym wszystkich kodów źródłowych aplikacji mobilnych dla systemów Android oraz IOS) systemu "Virtualna Warszawa"

Kody źródłowe aplikacji mobilnych dla systemów Android oraz IOS systemu „Virtualna Warszawa” zostaną udostępnienie Wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

2) Jeżeli oferta jest przygotowywana przez konsorcjum dwóch firm, jakie formalne umowy są niezbędne?

W przypadku oferty przygotowywanej przez konsorcjum dwóch firm wystarczające jest Oświadczenie o ustanowieniu konsorcjum, w treści którego m.in. znajdzie się informacja dotycząca reprezentacji konsorcjum. Należy zauważyć również, iż w przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

3) Czy kod aplikacji „Virtualna Warszawa” zostanie udostępniony?
Kod aplikacji „Virtualna Warszawa” zostanie udostępniony Wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

4) Gdzie dostępne są adresy obiektów umieszczonych na „Liście Obiektów” w załączniku numer 1 oraz niezbędne mapy ów obiektów z uwzględnieniem wyjść/wejść?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego dokładne rozmieszczenie nadajników na wskazanym obszarze zostanie ustalone z Wykonawcą po wyborze oferty.
Obiekty wskazane w Załączniku nr 1 znajdują się:
- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – ul. Dobra 56/66;
- Warszawska Strefa Rodziny – ul. Stara 4;
- Multimedialny Park Fontann - na Skwerze im. I Dywizji Pancernej u zbiegu ulic: ul. Boleść oraz ul. Sanguszki;
- Stara Prochownia – ul. Boleść 22;
- Park odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
- pozostałe obiekty wskazane w Załączniku nr 1 znajdują się na terenie bulwarów Wiślanych lub są obiektami ruchomymi poruszającymi się po Wiśle.

5) Czy aplikacja obejmuje nawigacje wewnętrzną obiektów umieszczonych w załączniku numer 1? Jeśli tak, gdzie dostępne są dokładne mapy wewnętrzne tych obiektów?
Aplikacja obejmuje jedynie nawigację zewnętrzną, tj. umieszczenie nadajników na zewnątrz obiektów wskazanych w Załączniku nr 1.