Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego dot. wykonania systemu mikronawigacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 stycznia 2015 - 11:45, dnowinska

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 16.01.2015r. dot. wykonania systemu mikronawigacji (składającego się z nadajników oraz aplikacji mobilnej) na smartfony dla użytkowników w tym osób z dysfunkcją wzroku oraz zainstalowanie go w przestrzeni miejskiej. System mikronawigacji powinien być zainstalowany: - na Stacji Metra Powiśle/CNK, - na trasie z ww. stacji Metra do przystanków komunikacji miejskiej „Pomnik Syreny”, - na trasie z ww. stacji Metra do Centrum Nauki Kopernik, - na wejściach do Centrum Nauki Kopernik oraz w Parku Odkrywców, - na obiektach turystycznych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.


PYTANIE:
Aby przygotować wiarygodną ofertę a w szczególności określić koszt jej realizacji niezbędna jest informacja o liczbie nadajników, które należy umieścić w poszczególnych lokalizacjach wymienionych w zapytaniu i załączniku nr 1. Informacji tej brakuje w treści zapytania i w odpowiedziach na pytania skierowane do Państwa w sprawie zapytania.
Proszę zatem o udzielenie takiej informacji.
ODP.:
Liczba nadajników uzależniona jest od ich rodzaju oraz konkretnego pomysłu na ich rozmieszczenie czy też nawigowanie do konkretnych miejsc. W związku z tym Zamawiający podjął decyzję o nie narzucaniu Wykonawcom minimalnej liczby nadajników koniecznej do umieszczenia. W celu trafniejszego oszacowania liczby nadajników został opracowany Załącznik nr 1 zawierający listę obiektów koniecznych do zidentyfikowania w ramach aplikacji. Ponadto proszę zwrócić uwagę na zapis zapytania ofertowego: „(..) zawierać wystarczającą ilość nadajników zapewniającą poprawne funkcjonowanie całego systemu bez względu na warunki zewnętrzne lub otoczenie – dokładne rozmieszczenie nadajników na wskazanym obszarze zostanie ustalone z Wykonawcą po wyborze oferty”, co oznacza, iż Zamawiający oczekuje prawidłowego funkcjonowania systemu a do Wykonawcy należy prawidłowe oszacowanie liczby koniecznych nadajników.

PYTANIE:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące realizacji III etapu systemu "Virtualna Warszawa", proszę o udostępnienie dokumentacji aplikacji mobilnych systemu "Virtualna Warszawa" - gdyż jest to niezbędne do określenia przewidywanego zakresu prac, a tym samym do ich wyceny ofertowej.\ Nieudostępnienie tych materiałów, w konsekwencji oznacza uprzywilejowanie podmiotu, który wykonał obydwa poprzednie etapy projektu.
Bardzo proszę ponadto, aby moja prośba została opublikowana w całości na internetowej stronie zapytania ofertowego.
ODP.:
Wszelka dokumentacja aplikacji mobilnych systemu „Virtualna Warszawa” zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Po stronie Wykonawcy leży oszacowanie kosztów koniecznych do pracy nad połączeniem istniejących aplikacji z aplikacją projektowaną.

PYTANIE:
Czy występując jako konsorcjum dwóch firm, czy doświadczenie tej drugiej spółki będzie brane pod uwagę jako kryterium wyboru oferty?
ODP.:
Tak, w przypadku składania oferty jako konsorcjum firm, doświadczenie obydwu podmiotów będzie brane pod uwagę.