Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 30.04.2014 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 maja 2014 - 12:37, pszczesna

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 30.04.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu


Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 30.04.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu „METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PYTANIE:
Czy dodatkowo punktowane jest Doświadczenie firmy czy ekspertów oddelegowanych do realizacji ? Z załącznika nr 2 wynika że chcą Państwo doświadczenie firmy ale w nagłówku mowa ponownie o ekspertach oddelegowanych? Czy nie powinno być jeszcze jednego załącznika by wykazać doświadczenia ekspertów ?

ODPOWIEDŹ:
Doświadczenie firmy i oddelegowani eksperci będą oceniani łącznie, zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert, które zostały zamieszczone w zapytaniu ofertowym.