Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Opracowanie projektu graficznego dwóch naklejek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 grudnia 2013 - 15:33, ejozwiak

Opracowanie projektu graficznego dwóch naklejek zgodnie z załączonymi wzorami graficznymi z jednostronną powierzchnią klejącą w formacie : 54mm x 85 mm.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu graficznego dwóch naklejek zgodnie z załączonymi wzorami graficznymi z jednostronną powierzchnią klejącą w formacie : 54mm x 85 mm. Naklejki powinny mieć kształt prostokąta w poziomie oraz nadruk w orientacji poziomej. Projekt naklejki będzie spójny wizualnie z dostarczonym przez Zamawiającego layoutem. Wzory graficzne naklejek przesłane zostaną Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany adres.
Wydrukowanie naklejek zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie DB Unlimited, za cenę 1 056,00 zł (netto)

Uzasadnienie wyboru: kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium „ceny” – 70% oraz „doświadczenie” – 30%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Ludmila Sniezko DB Unlimited.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: zalacznik_4b_12.12.2013.pdf, file size: 340.53 KB)
    Pobierz