Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie dot. wsparcia działań informacyjnych dla seniorów_2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 stycznia 2019 - 9:09, rkadej

Rozstrzygnięcie zapytania dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020


 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.) (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

 a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Joannie Tabaka.

   

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_informacja_2019.pdf, file size: 454.04 KB)
  Pobierz