Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie dot. Wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w 2019r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 23 stycznia 2019 - 13:55, rkadej

Rozstrzygnięcie dotyczące zaangażowania osoby do wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Zaangażowanie społeczne i obywatelskie seniorów wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów wśród seniorów


 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 projektach społecznych – 20 pkt., realizacja 3 i większej liczbie projektów społecznych – 30 pkt),
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 10 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 20 pkt.).
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1, (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Marcie Seredyńskiej.

 

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

    

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_wsparcie_zaangazowania.pdf, file size: 96.34 KB)
  Pobierz