Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. koordynacji ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 marca 2020 - 10:10, mborys

Rozstrzygnięcie zapytania dot. zaangażowanie osoby do koordynacji ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
• doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1
(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
• koordynacja działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1
(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)
• wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
• doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)
(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Halinie Molce

Załączniki

  1. 1.

    (plik: koordynacja_wydarzen-rozstrzygniecie.pdf, file size: 433.18 KB)
    Pobierz