Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. projektu podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dla osób 60+

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 września 2018 - 15:07, rkadej

Rozstrzygnięcie dotyczy zapytania ofertowego dot. Projektu podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dla osób 60+ związanego z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów):

 

1. HELION SA; data wpływu oferty: 10.09.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

2. Konsorcjum Kreatywni 50+ i KOBO; data wpływu oferty: 10.09.2018r.; nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (brak dołączonego próbnego rozdziału, brak podpisu oferenta, w terminie przesłano tylko formularz ofertowy, bez załaczników).

  

Wybór najkorzystniejszej oferty opierał się o łącznie rozpatrywane kryteria jakościowe oraz cenę na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, wg. następujących zasad:

 

          Kryterium „Doświadczenie autora lub instytucji”: 15%

 

          Kryterium „Koncepcja merytoryczna”: 20%

 

          Kryterium „Punkty dodatkowe”: 15%

 

          Kryterium „Cena”: 50%

 

zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia spółce HELION SA. Złożona oferta w największym stopniu spełnia założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

      

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: rozstrzygniecie_informacja.pdf, file size: 357.46 KB)
    Pobierz