Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. przeprowadzenia procesów opisania i wartościowania stanowisk pracy w DPS, CAM i CUS

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 1 sierpnia 2018 - 14:19, rkadej

Przedmiotem zapytania było przeprowadzenie: • procesu opisania i wartościowania 2 stanowisk pracy - fizjoterapeuty i technika fizjoterapii (ok. 42 etatów/pracowników) w 14 Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy oraz analiza wynagrodzeń i kontynuacja regulacji płac (ok.1200 etatów/pracowników) w 14 DPS; • procesu opisania i wartościowania ok. 20 stanowisk pracy (ok. 70 etatów/pracowników) w 2 placówkach m.st. Warszawy – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” oraz Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.


W wyniku opublikowanego zapytania uzyskano 3 oferty:

 

  

Nazwa Oferenta

Data wpłynięcia

Czy spełnia warunki udziału (tak/nie)

IMMOQEE Sp. z o.o.

24.07.18

tak

Keystone Business Advisory Sp. z o.o.

29.07.18

tak

JKM Consulting

25.07.18

tak

  

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 

60% – doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi wartościowania stanowisk,

 

30% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

 

10% – potencjał osobowy dotyczący osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy JKM Consulting. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.  

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 422.79 KB)
    Pobierz