Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. realizacji projektu Warszawski e-senior - sprostowanie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 stycznia 2018 - 12:05, rkadej

Zapytanie dotyczyło zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. UWAGA. W załączonym poniżej dokumencie do rozstrzygnięcia pn. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało błędnie wpisana liczba punktów w zestawieniu w kolumnie "doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi" w wierszu dot. Pani Marty Seredyńskiej. Została dokonana korekta w dokumencie, która jest ujęta w dodanym dokumencie.


Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Sylwia Kubina-Mykytyn; data wpływu oferty: 28.12.2017r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Marta Seredyńska;  data wpływu oferty: 28.12.2017r.;  spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 


Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.)

- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)

- wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) ,

- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

W wyniku przeprowadzonych rozmów w dniu 4.01.2018r. zamawiający  podjął  decyzję o nierozstrzygnięciu powierzenia  realizacji  przedmiotu zamówienia.  Obie kandydatki nie spełniły  oczekiwań w zakresie koordynacji działań miejskich w obszarze edukacji cyfrowej seniora..


 

 UWAGA. W załączonym poniżej dokumencie do rozstrzygnięcia pn. "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" została błędnie wpisana liczba punktów w zestawieniu w kolumnie "doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi" w wierszu dot. Pani Marty Seredyńskiej. Została dokonana korekta w dokumencie, która jest ujęta w dodanym dokumencie.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o nierozstrzygnięciu
  (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze_e-senior_2018.pdf, file size: 418.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  SPROSTOWANIE do Informacji o nierozstrzygnięciu
  (plik: rozstrzygniecie_sprostowanie_informacja_o_wyborze_e-senior_2018.pdf, file size: 425.94 KB)
  Pobierz