Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. świadczenia usługi cateringowej w Poznaniu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 września 2017 - 12:28, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi cateringowej w Poznaniu dla 30 uczestników spotkania informacyjno-sieciującego, dla środowiska pomocy społecznej oraz NGO w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto 70% oceny i aspekt społeczny – 30% oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy GASTROPOL Antoni Urbański. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_catering_poznan.pdf, file size: 347.9 KB)
    Pobierz