Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 stycznia 2018 - 11:43, rkadej

Zapytanie dotyczyło zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Małgorzata Łuka-Kowalczyk; data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Wiesława Krysik;  data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Justyna Smoleń-Starowieyska; data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 


Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)  

  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Małgorzacie Łuka-Kowalczyk. Złożona oferta  w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze_informacja_2018.pdf, file size: 418.79 KB)
    Pobierz