Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. wsparcia zaangażowania społecznego seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 stycznia 2018 - 11:57, rkadej

Zapytanie dotyczyło zaangażowania osoby do wsparcia zaangażowania społecznego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Marta Seredyńska; data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Justyna Smoleń-Starowieyska;  data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 


Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),

-  doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.),

-  doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)

-  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Marcie Seredyńskiej. Złożona oferta

 w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze_zaangazowanie_spol_2018.pdf, file size: 375.67 KB)
    Pobierz