Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior_2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 stycznia 2019 - 9:36, rkadej

Rozstrzygnięcie zapytania dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 5 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 10 pkt.).
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
 • wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

 

 a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Bartoszowi Grzeszczukowi.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym   

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_e_senior_2019.pdf, file size: 467.3 KB)
  Pobierz