Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 września 2018 - 8:05, bgolab

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zaangażowania osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia, które wpłynęły w terminie do 28.08.2018 do godz. 16:00:


1. Aleksandra Laudańska, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

2. Aneta Kanabrodzka, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

3. Anna Olszewska-Krysztofiak, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

4. Anna Rucińska, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

5. Bartłomiej Miernik, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

6. Elżbieta Ślęzek, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

7. Ireneusz Witek, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

8. Katarzyna Tyrluk, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

9. Magdalena Kozakiewicz, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

10. Małgorzata Łuka-Kowalczyk, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

11. Maria Sikorska-Macińska, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

12. Mirosław Czerny, spełnia warunki udziału w postępowaniu,

13. Urszula Nowak, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Kierując się kryterium wstępnym przeprowadzono test umiejętności cyfrowych w dniu 04.09.2018, 

do którego przystąpili poniżsi kandydaci, uzyskując wskazaną liczbę punktów: 

1. Maria Sikorska-Macińska, 46 pkt,

2. Aleksandra Laudańska, 44 pkt,

3. Katarzyna Tyrluk, 42 pkt,

4. Mirosław Czerny, 24 pkt,

5. Ireneusz Witek, 23 pkt,

6. Małgorzata Łuka – Kowalczyk – 14 pkt,

7. Aneta Kanabrodzka – rezygnacja

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono 3 osoby z najwyższą liczbą punktów, tj.:

1. Marię Sikorską-Macińską, 

2. Aleksandrę Laudańską, 

3. Katarzynę Tyrluk

 

Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, wg punktacji sumowanej do 100 %, w tym:

•  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),

•  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

•  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

•  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

•  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

 

W wyniku przeprowadzonych rozmów w dniu 04.09.2018 r. Zamawiający  podjął  decyzję 

o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Aleksandrze Laudańskiej. Złożona oferta 

w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wyniki zapytania ofertowego
    (plik: 2018_09_05_rozstrzygniecie.pdf, file size: 459.63 KB)
    Pobierz