Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygniecie zapytania dot. zaangażowanie osoby do wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 marca 2020 - 10:15, mborys

Rozstrzygniecie zapytania dot. zaangażowanie osoby do wsparcia zaangażowania społecznego i obywatelskiego seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,
(Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 projektach społecznych – 20 pkt., realizacja 3 i większej liczbie projektów społecznych – 30 pkt),
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,
(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 10 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej organizacjami pozarządowymi – 20 pkt.).
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,
(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Iwonie Kozieja-Grabowskiej

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz