Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstzrygnięcie zapytania dot. konsultacji i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 30 stycznia 2018 - 15:08, rkadej

Wynik zapytania ofertowego dot. konsultacji i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9


Na ogłoszone zapytanie uzyskano następujące 2 oferty na realizację zamówienia:

 

1. Konsorcjum: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.D.Bieńkowska, C. Ulasiński; J. Szymańska, M. Widuch i P.A. NOVA s.a., Eliza Biała; data wpływu oferty: 25.01.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

2. Konsorcjum Firm: Kolektyw Badawczy Michał Kocikowski, A2P2, mgr. Inż. Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja zabytków, mgr.inż Maciej Filipowicz; data wpływu oferty: 25.01.2018r.; nie spełnia warunków udziału w postępowaniu z powodu przedstawienia  w dwóch przypadkach protokołów odbioru zamiast referencji.

 


Kierując się kryteriami:

 

Propozycja i opis realizacji przedmiotu zamówienia

 

10%

 

Doświadczenie i referencje w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych i raportów z konsultacji społecznych

 

20%

 

Doświadczenie i referencje osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego konsultacje

 

20%

 

Cena

 

50%

 

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Konsorcjum: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.D.Bieńkowska, C. Ulasiński; J. szymańska, M. Widuch i P.A. NOVA s.a., Eliza Biała.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_hrubieszowska.pdf, file size: 461.11 KB)
    Pobierz