Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i działań na rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 27 sierpnia 2015 - 15:13, mzawistowska

Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i działań na rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015


Oferty nie podlegały ocenie ponieważ nie spełniły warunku przystąpienia do zapytania ofertowego tj. Oferenci nie wykazali wymaganej liczby przeprowadzonych ewaluacji programów społecznych z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na zapobieganie patologiom i chorobom społecznym oraz uzależnieniom. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.